Coaching kariery jako metoda rozwoju (nie tylko) zawodowego

Program „Coaching Kariery” prowadzony jest w ramach projektu Fundacji Impossible – „Targi Zawodów”. Celem tego projektu jest przede wszystkim pomoc w konstruowaniu kariery w sposób świadomy i skuteczny. Projekt kierowany jest głównie do osób młodych – uczniów, studentów, absolwentów – ale z szerokich możliwości, jakie są oferowane, może skorzystać każdy zainteresowany.  W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w szkoleniach, wykonać testy predyspozycji zawodowych czy poznać interesujące zawody i dowiedzieć się o nich więcej „z pierwszej ręki”, czyli od osób, które w danym zawodzie pracują. Coaching kariery to jedna z metod rozwoju indywidualnego, jaka jest oferowana uczestnikom. W ramach projektu, uczestnicy mają możliwość odbycia pełnego procesu coachingowego, składającego się z 3 sesji (1h-1,5h każda) z idealnie dopasowanym Coachem. Spotkania odbywają się w formule 1:1 (Coach-Coachee) we wspólnie ustalonych terminach i dogodnym dla obu stron trybie.   

W trakcie procesu, zgodnie z założeniami Coachingu, uczestnik (Coachee) pracuje nad swoimi potrzebami, które przekształca w cele. Coach natomiast dba, by były one SMART, czyli specyficzne, mierzalne, ambitne, realne i terminowe. Istotny jest także wpływ, jaki będą miały na różne sfery życia. Ważne również, by były sformułowane pozytywne – czyli jeśli Coachee czegoś nie chce, to co chciałby w zamian za to? Potrzeba udziału w coachingu zawsze wynika z chęci zmiany – wewnętrznej lub zewnętrznej – a za ogólny cel można uznać chęć poprawy efektywności Coachee w wybranych przez niego sferach życia. I choć zdefiniowane początkowo cele w trakcie procesu mogą ewaluować, zaangażowanie Coachee w proces bez wątpienia zaowocuje.

Bazując na ewaluacjach poprzednich edycji programu „Coaching Kariery”, udało mi się wyróżnić kilka korzyści, jakie Coachee zauważali po udziale w projekcie. Omawiane efekty to zatem rzeczywiste zmiany, jakie zaszły w uczestnikach.

#1 Nowe perspektywy i inspiracje dotyczące ścieżki kariery

3 spotkania, jak zauważył jeden z uczestników, to może być za mało, by szczegółowo zaplanować swoją karierę, „ale wystarczająco, żeby wynieść wiele inspiracji”. Udział w programie to dobry sposób, by ruszyć z miejsca.  „To pierwszy krok, który może pomóc w szukaniu kariery dla siebie”, napisał inny Coachee. Jeśli zrobi się pierwszy krok, z drugim już o wiele łatwiej. A jeśli poszukiwania pracy zawodowej to dla was jeszcze nieco odległy temat, Coaching może okazać się skutecznym wsparciem w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej – szkoły, kierunku studiów czy kursów doszkalających.

#2 (Nowa) wiedza o sobie – autoanaliza, samopoznanie

Podstawowym narzędziem coachingowym są pytania. I choć zdarzają się pytania zamknięte (zaczynające się od „czy”), Coach zadaje przede wszystkim pytania otwarte, które niejednokrotnie prowokują wielogodzinne refleksje, trwające jeszcze długo po spotkaniu. Ze względu na swoją moc, takie „MOCne pytania” to idealne narzędzie do samopoznania i autoanalizy. Uczestnicy wielokrotnie podkreślają ten aspekt uczestnictwa w ankietach ewaluacyjnych. Coaching pomaga nie tylko lepiej poznać siebie, uporządkować wiedzę o sobie, przeanalizować swoje wartości czy potrzeby, ale również, jak uważa jedna z uczestniczek, „zobaczyć samego siebie z innej perspektywy”.

#3  Motywacja, mobilizacja… magia?

Choć zdarza się słyszeć, że Coaching to jakaś magia, zapewniam, że Coachowie magicznych sztuczek nie stosują! Jak zatem wytłumaczyć to, że nagle cudownie nam się chce i – aż chciałoby się w tym miejscu zanucić piosenkę z „Krainy Lodu” – mamy TĘ moc? Człowiek to zwierzę stadne i potrzebuje drugiego człowieka, by móc funkcjonować. A jacy ludzie ładują nasze baterie mocy? Tacy, którzy w nas wierzą. Tacy, którzy nas aktywnie słuchają. Tacy, którzy udowadniają nam, że potrafimy (bazując na realnych faktach, a nie na „pustych słowach”!). Tacy, którzy towarzyszą nam w stawianiu sobie wyzwań i podejmowaniu się ich. A jaki jest Coach? No właśnie! Coach często wierzy w nas bardziej niż my sami w siebie. I choć Coaching to nie są różnego rodzaju mowy motywacyjne czy wystąpienia publiczne pod hasłem „Do it now!”, z czym niestety często jest mylony, to – niezależnie od wyznaczonych celów – doświadczenie Coachingu wzmacnia Coachee i mobilizuje do działania, co też często podkreślają uczestnicy. Przykładowe wypowiedzi: „Dzięki sesjom uwierzyłam, że mogę coś osiągnąć”; „Wdzięczna jestem za popchnięcie mnie do działań”.

#4 Pokonane gremliny

„Nie dam rady”, „To NIGDY mi się nie uda”, „Inni mają łatwiej, bo są bogatsi/mądrzejsi*” (*niewłaściwe skreślić). Znasz to? Tytułowy „gremlin” to wewnętrzny krytyk, który sprawia, że człowiek martwi się i analizuje powiązania między rożnymi ludźmi i rzeczami. To krytyczne myślenie najczęściej wiąże ze stosowaniem różnego rodzaju uogólnień, dołujących określeń czy z drobnostkowym podejściem do sprawy i skupianiem się na negatywach. A jakbyś się poczuł, gdyby tak móc temu wewnętrznemu krytykowi skutecznie utrzeć nosa? Zneutralizowanie ograniczających przekonań lub przekształcenie ich w pozytywne, pozwala „odblokować się” i sięgać po to, o czym marzymy. Czy Coach może pomóc w walce z gremlinami? Tak! Jedna z uczestniczek potwierdza – napisała, że udział w Coachingu pomógł jej „w pokonaniu gremlinów, które dotychczas stopowały w działaniu”.  

#5 3xZ – Zaplanowane, Zadane (sobie), Zrealizowane

W Coachingu równie dużo co podczas sesji (a może nawet i więcej), dzieje się pomiędzy nimi. Same chęci i plany nie wystarczą, równie istotne jest działanie. Dlatego tak ważne jest wyznaczanie sobie zadań rozwojowych do realizacji, powiązanych z ustalonymi celami. Oczywiście Coach nie będzie cię z nich rozliczał, ale to super sprawa, kiedy twoje działania uwieńczone są sukcesem i jeszcze możesz się tym komuś pochwalić. Brzmi ciekawie, prawda? A bardzo często „zadania domowe” kończą się powodzeniem, bo Coach wspiera cię w wyznaczaniu tych zadań, byś przy realizowaniu ich mógł wykorzystać swoje zasoby. Tym samym, umożliwia to dostrzeżenie lub docenienie już uświadamianych sobie talentów, zdolności itd. Jak zauważa jedna z uczestniczek, „samemu ciężko wychwycić u siebie różne cechy i predyspozycje”, a udział w Coachingu na pewno to ułatwia.  

Jak widzisz, w procesie coachingowym możesz pracować nad wieloma zagadnieniami i osiągać różne efekty. Artykuł oczywiście nie wyczerpuje możliwości, to zaledwie zarys tematyki. Jeśli więc pojawia ci się w głowie pytanie, czy warto – przekonaj się na własnej skórze!

Na zakończenie zostawię cię z pytaniem – jak zmieni się twoje życie, kiedy weźmiesz udział w Coachingu Kariery? 🙂

 

Dowiedz się jak zaaplikować do programu: https://targizawodow.pl/coaching-kariery/

O Autorze

Aneta Parzoń

Coach, doradca zawodowy, pedagog

Projektuje i prowadzi warsztaty dla młodzieży. Pasjonuje się life & career coachingiem. W metodyce pracy uwzględnia holistyczne konstruowanie życia w interpersonalnym dialogu. W centrum zainteresowania stawia człowieka, rozumianego jako autor i konstruktor swojego życia (Life Design). Wierzy, że w każdym z nas tkwi ogromny potencjał i zasoby. Ważne, by je wydobyć, zidentyfikować i zacząć z nich korzystać. W towarzyszeniu w procesie odkrywania siebie i projektowania zmiany ceni sobie wykorzystanie metafory i technik projekcyjnych.