Pieniądze to nie wszystko, czyli o wewnętrznych motywacjach do pracy

Ile można zarobić na takim stanowisku?– To pierwsza myśl która, przychodzi do głowy, zwłaszcza osobom młodym, kiedy decydują o wyborze kierunku studiów lub aplikują na konkretną ofertę pracy. Wielu z nich marzy też o studiach prawniczych lub lekarskich – już sam status studenta takich studiów brzmi dumnie.

A MY? Na ile poczujemy się spełnieni pracując na danym stanowisku i czy prestiż społeczny lub wynagrodzenie zmotywuje nas na tyle, by rozwijać się w danej dziedzinie  i czerpać satysfakcję ze swojej pracy. By móc odpowiedzieć na to pytanie warto przyjrzeć się swoim wewnętrznym wartościom i odkryć te, które są dla nas w danym momencie najważniejsze. Narzędziem, które bada te wartości jest Behavioral Attitude Index (BAI), który jest komponentem wielopoziomowego testu kompetencji D3 DISC i mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy -wewnętrzne motywacje, które przekładają się na nasze wyniki. Rozumienie, czego na danym etapie życia potrzebujemy, pomaga nam lepiej zrozumieć nasze zachowania i reakcje  pracy oraz to, jakich warunków w pracy potrzebujemy aby czuć się spełnionym i zmotywowanym. Test BAI ma swoje źródło w pracach Eduarda Sprangera (1882-1963), niemieckiego filozofa, pedagoga i psychologa, który sklasyfikował ważne dla człowieka wartości, dzieląc je na wartości: teoretyczne,  ekonomiczne, estetyczno-artystyczne, społeczne, polityczne oraz religijne.  Wraz ze zmieniającym się światem, wartości i dążenia współczesnego człowieka uległy nieznacznym zmianom, aby więc móc dostosować te wartości do  dzisiejszych realiów, PeopleKeys, twórca testu BAI, zaproponowało poniższy zestaw występujących wśród ludzi postaw:

  • Inner Awareness -> Wewnetrzny Spokój– dążenie do spokoju, harmonii, działania zgodnie z przyjętym systemem wartości.
  • Social/Humanitarian -> Solidarność – dążenie do poprawy sytuacji innych
  • Power/Political -> Wpływ – potrzeba wpływania na innych, zmiany ich zachowań
  • Economic -> Ekonomia – dążenie do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów, w tym finansowych
  • Artistic -> Artyzm – dążenie do wyrażania siebie, swojej kreatywności, szukania innowacyjnych rozwiązań
  • Knowledge -> Wiedza – dążenie do wiedzy, poznawania nowych rozwiązań

Jak to przekłada się na rzeczywistość w pracy ?

Osoba, która początkowo walczyła o bardzo dobrze opłacane stanowisko pracy nagle ma go dosyć; nie chodzi jednak o stres w pracy lub brak czasu na prywatne życie, a raczej o uświadomienie sobie, że pieniądze, pomimo tego, że są istotne, nie mogą być w przypadku tej osoby pierwszorzędnym wyznacznikiem przy wyborze pracy ponieważ jej główną motywacją jest dążenie do wiedzy i rozwijania się, a utknięcie na pozycji gdzie wszystko już wie i nie ma perspektyw na dalsze poszerzanie wiedzy lub naukę nowych czynności jest dla niej po prostu nudne i demotywujące. Z kolei osoba z niskim dążeniem do poszerzania wiedzy w pracy, a nastawiona na ekonomiczne benefity idealnie odnajdzie się w takim środowisku – prosta, niewymagająca dużej wiedzy, rutynowa praca, która daje spore korzyści finansowe. To tylko jeden z przykładów, jak różnie osoby mogą reagować na określone warunki pracy, warto więc zastanowić się czym kierujemy się przy wyborze naszej ścieżki zawodowej i czy na dłuższą metę, wartość, która jest dla nas istotna na ten moment, będzie równie ważna w przyszłości.

Co jest najistotniejszą wartością dla Ciebie?

#Stałe godziny pracy #Wysokie wynagrodzenie #Zdobywanie wiedzy #Pomaganie innym #Wyrażanie swoich artystycznych talentów/kreatywnych pomysłów #Poczucie uznania i pozycja lidera

Pamiętaj, wybierając świadomie, wybierasz w zgodzie ze sobą.

O Autorze

Aneta WolnyPsycholog, Coach

Ukończyłam studia magisterskie z Psychologii, a następnie studia podyplomowe na kierunku Coaching i Mentoring na SWPS. Na co dzień pracuję jako coach w międzynarodowej korporacji z osobami młodymi (18-30 l.) i pomagam im w rozwijaniu ich kompetencji zawodowych oraz polepszaniu jakości ich pracy. Dodatkowo posiadam prywatną działalność coachingową i pracuję z klientami w obszarze rozwijania ich własnego biznesu, poszukiwania ścieżki zawodowej, odkrywania ich zasobów i kompetencji w pracy, a także odnalezienia swojego miejsca i roli w przypadku osób pracujących w dużych korporacjach.