Project Description

Wywiad z Leśnikiem

Na czym polega Twoja praca? Jaki jest zakres obowiązków w tym zawodzie? Opisz swój rutynowy dzień w pracy.

Praca leśnika polega na kompleksowych działaniach mających na celu zapewnienia trwałej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. W praktyce są to działania z zakresu ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, hodowli lasu i edukacji społeczeństwa.

Zakres obowiązków jest różny w zależności od stanowiska. W służbie leśnej wyróżniamy dwa typy pracy: terenowy i biurowy. W terenie leśniczy i podleśniczy zajmują się nadzorem nad lasem od „podszewki”. Planują i zlecają zabiegi ochronne, pielęgnacyjne i hodowlane, nadzorują ich wykonanie przez Zakłady Usług Leśnych, zajmują się pozyskiwaniem drewna i właściwym pomiarem pozyskanej masy drewna oraz wywozem sprzedanego przez dział marketingu drewna (tzn. prawidłowym wydaniem drewna z lasu dla np. tartaku), sprzedażą drewna opałowego mieszkańcom itd.

Jeżeli chodzi o biuro to mamy do czynienia z podobnymi zagadnieniami tylko od strony komputerów. Wszystkie dane muszą być odpowiednio wprowadzone do systemów, trzeba czuwać nad pomysłami leśniczych (a są pomysłowi :)), pilnować czy wszystko wykonują prawidłowo, czy jest to zgodne z planem. W biurze organizuje się całą sprzedaż, marketing, ogarnia się umowy, realizuje przetargi na usługi, na inne zamówienia, nadzoruje się kwestie budowlano-transportowe, przeciwpożarowe, nadzoruje się gospodarkę łowiecką oraz szkółkarstwo, czuwa się nad wszystkim co się dzieje w terenie, tak żeby przełożyć to na formę administracyjną, żeby to wszystko hulało.

Jakie są największe zalety pracy w tym zawodzie? Co daje największą przyjemność w wykonywanej pracy?

Pomijając kwestie finansowe, to zaletą pracy w tym zawodzie jest możliwość kontaktu i obcowania z przyrodą. Las to nie są tylko drzewa, krzewy i inne rośliny. To cały organizm, który razem z siłami przyrody sam decyduje jak będzie wyglądał. Możliwość obserwowania tego daje bardzo dużo satysfakcji, dodatkowo na podstawie własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że dużą zaletą jest możliwość współpracy z ciekawymi i wspaniałymi ludźmi, co pozwala na zdobywanie doświadczenia i samorozwój.

Jakie są największe wady pracy w tym zawodzie? Co może zniechęcać do jej wykonywania?

Jeżeli chodzi o wady to dla mnie nie istnieją 😀 To znaczy są to wady jak w każdej innej pracy. Jedyne co mogę powiedzieć, to czasem długo trzeba czekać na ewentualny awans, ale wynika to często ze zmian kadrowych. Dodatkowo czasem nasza praca zależy od czynników, na które nie mamy wpływu, dyktowanych przez kierowników jednostek nadrzędnych. Trzeba dodać, że Lasy Państwowe są monopolistą na rynku pracy w tej branży, więc żeby rozmawiać o pracy najpierw trzeba się do nich dostać.

Twoje najciekawsze doświadczenie z pracy to..? Co najbardziej zapadło Ci w pamięć?

Tony doświadczenia, miliony anegdot, ale nie będę ukrywać, że pojmą to tylko osoby mające pojęcie o branży.

Widełki zarobków w danym zawodzie to..? Od czego zależy wysokość wynagrodzenia?

Wysokość zarobków zależy od stopnia zaszeregowania. Powiedzmy, że terenowcy plus biuro (nie na stanowiskach kierowniczych tylko merytorycznych) to ok. 3,500-7,00 brutto. W zależności od stanowiska, ilości lat przepracowanych itd. Plus prywatna opieka medyczna, sorty bhp i mundurowe, premie, 13-stka, wczasy pod gruszą ,rozjazdy i bony żywieniowe dla terenowców.

Ukończenie jakich kierunków będzie umożliwiało podjęcie pracy w danym zawodzie? Czy wymagane/polecane jest ukończenie konkretnych kursów?

Najprostszą i najlepszą drogą do zdobycia pracy w tym zawodzie jest ukończenia studiów na jednym z trzech wydziałów leśnych: Krakowie, Warszawie lub Poznaniu.

Jakie umiejętności powinien posiadać bądź kształcić w sobie kandydat na to stanowisko? Jakie cechy kandydata będą ułatwiały mu zdobycie i dobre radzenie sobie w pracy?

Praca z grupą i zarządzanie ludźmi, wytrwałość, pasja, zaangażowanie, kompromis.

Twoje rady dla kandydatów chcących pracować w tym zawodzie? Od czego zacząć? O czym pamiętać?

Bądź sobą, bądź szczery i kochaj to co robisz. 🙂