Project Description

Wywiad z Konserwatorem zabytków o specjalizacji konserwatora papieru i skóry

Na czym polega Twoja praca? Jaki jest zakres obowiązków w tym zawodzie? Opisz swój rutynowy dzień w pracy.

Konserwator papieru i skóry, pracujący w muzeum ma wiele różnych zadań, które musi sumiennie realizować. Sprawuje nadzór nad obiektami znajdującymi się na wystawach oraz w magazynach, bada mikroklimat oraz zwraca uwagę na odpowiedni sposób przechowywania zabytków. Obserwuje również czy nie zachodzą jakieś niepokojące zmiany w i na obiektach.

Konserwacji poddawane są obiekty, których zniszczenia są tak duże, że brak działań doprowadziłby do nieodwracalnej utraty zabytku lub obiekty wytypowane do wystaw. Muszą być wówczas odpowiednio przygotowane do ekspozycji, zabezpieczone i oprawione.

Konserwator pełni również rolę kuriera podczas wypożyczeń obiektów z innych muzeów, galerii, bibliotek itp. Podczas tych delegacji sprawdza jakie zniszczenia są obecne na danym obiekcie. Potwierdzeniem jest specjalny raport, w którym konserwator zaznacza zauważone zniszczenia. Podczas wypożyczania zabytków konserwator zwraca uwagę na odpowiedni sposób pakowania i transportowania obiektów, ponieważ jest za nie odpowiedzialny podczas podróży.

Mój dzień pracy

W pracowni znajdują się wytypowane wcześniej do konserwacji obiekty.

W początkowym etapie należy założyć dokumentację obiektu, opisać zniszczenia, kondycję zabytku, sposób wykonania oraz zwrócić uwagę na to jaką funkcję pełnił. Następnie trzeba wykonać fotografie, zaplanować poszczególne etapy prac konserwatorskich, określić jak długo będą wykonywane i przystąpić do ich realizacji. Często prowadzi się symultanicznie konserwację kilku obiektów: czasem obiekt musi się przez 2 miesiące prostować w specjalnej prasie, co jest dobrym momentem na kolejne realizacje. W muzeum, w którym jest duża ilość wystaw, często konserwator jest delegowany do nadzoru podczas transportu obiektów, robi również raporty, oprawia obiekty. Jeśli w pracowni pracuje jedna lub dwie osoby, to mało jest takich dni, które spędza się przy obiekcie od rana do popołudnia. W związku z ilością obiektów i wystaw zawsze jest coś dodatkowego do zrobienia (oczywiście wchodzi to w zakres obowiązków). Jest to ciekawe, nie ma rutyny, każdy dzień pracy wygląda inaczej.

Jakie są największe zalety pracy w tym zawodzie? Co daje największą przyjemność w wykonywanej pracy?

Praca ta daje bardzo dużo satysfakcji. Obiekty są różnorodne, w każdym jest inny problem konserwatorski do rozwiązania, nieustannie można się rozwijać, modyfikować, ulepszać lub wprowadzać nowe metody. Korzystać z doświadczeń innych pracowni konserwatorskich, prowadzić specjalistyczne, interdyscyplinarne badania lub publikować artykuły.

Największą przyjemność z wykonywanej pracy daje świadomość, że przedłużyło się czas istnienia zabytku, a co za tym idzie – jego historię.

Do pracowni trafiają dzieła wielkich mistrzów: Witkacego, Matejki, Picassa, Dürera. Można się przyjrzeć tym obiektom z bliska, zobaczyć jak była prowadzona kreska, pędzel artysty, jakich używał materiałów. Nikt nie mówi ”proszę zachować 2 metry odległości od obiektu”- wręcz przeciwnie, często są one dokładnie oglądane pod mikroskopem.  To jest naprawdę ogromne szczęście, móc dotykać ksiąg mających po 600 lat, czytać listy Marysieńki lub przyglądać się pastelom Witkacego.

Równie dużo satysfakcji daje realizacja prac konserwatorskich na innego rodzaju zabytkach np. dokumentach z czasów wojny, aktach nadania ziem, paszportach, listach, ulotkach, plakatach – mimo tego, że nie są to tzw. dzieła sztuki, to niosą ze sobą bardzo dużą wartość emocjonalną, historyczną.

Ponadto osoba pracująca w tym zawodzie ma bieżące informacje o planowanych w różnych muzeach wystawach, pozostaje w kontakcie z artystami lub rodzinami artystów, kolekcjonerami, historykami sztuki itp. Jest to szalenie ciekawe środowisko i ciekawi ludzie. Spotykając ich na swojej drodze człowiek poszerza horyzonty.

Jakie są największe wady pracy w tym zawodzie? Co może zniechęcać do jej wykonywania?

Jedyną wadą są niskie zarobki w zdecydowanej większości Instytucji Państwowych: archiwa, muzea, biblioteki. Rocznie, w całej Polsce jest tylko kilka ogłoszeń o pracę we wspomnianych miejscach. Co prawda istnieje możliwość dorobienia po pracy, ale trzeba się liczyć z tym, że  zajmuje to sporą część prywatnego czasu. Nie po to też ludzie podejmują pracę na etacie, by dorabiać po godzinach. Jednakże dużo konserwatorów tak robi: jedni są przymuszeni sytuacją finansową, nieliczni robią to z czystej chęci polepszenia jakości życia. Praca po godzinach bywa uciążliwa, ale plusem jej jest ciągły rozwój i zdobywanie doświadczenia.

Twoje najciekawsze doświadczenie z pracy to..? Co najbardziej zapadło Ci w pamięć?

Kiedyś przygotowywaliśmy wielką wystawę znanego w latach 80-tych artysty. Jakiś czas po tej wystawie skontaktowała się ze mną prywatna osoba, twierdząc, że ów artysta był jego dobrym znajomym i ma kilka jego „obrazków” w domu i jeśli będę w okolicy to on serdecznie zaprasza, mogę „rzucić okiem”.  Po przyjeździe do jego domu, okazało się, że obaj Panowie byli dobrymi przyjaciółmi. Firma tego Pana wykonywała usługi remontowo-budowlane dla artysty, a on w zamian za to malował obrazy.Kilka powstało na jego specjalne zamówienie. W domu tego kolekcjonera było mnóstwo obrazów artysty, portretów i rzeźb przedstawiających jego postać. Fascynował się nim tak jak ludzie jakimś piosenkarzem/piosenkarką. Istne zauroczenie, wycinki z gazet, katalogi, każda wzmianka na jego temat skrzętnie ukryta w szufladzie.

W domu było jeszcze wiele innych cennych obrazów. Okazało się, że w garażu ma jeszcze jakieś „cuda techniki”: limitowane edycje aut, motocykli i skuterów polskich oraz czechosłowackich konstrukcji. To taki dom, w którym w każdym miejscu są zabytki. Z pozoru zwykły dom. Zwykły Pan. A wyposażenie wnętrz (obrazy, rzeźby) oraz garażu  warte setki tysięcy złotych. Pyszna szarlotka i herbata. Ciekawy człowiek. Znajomość tę zawdzięczam pracy w tym zawodzie.

Widełki zarobków w danym zawodzie to..? Od czego zależy wysokość wynagrodzenia?

W zdecydowanej większości Państwowych Instytucji płaca zaczyna się od 1600-1700 zł netto. Średnio pracownicy mają podwyżkę co roku: 100 zł brutto.

Najbliższy możliwy awans jest po 3 latach i znowu nieznaczna podwyżka. Cały czas słyszy się o zamrożeniu lub obniżeniu dotacji na kulturę. Skutkiem tego są te nędzne płace. Konserwatorzy w swoich prywatnych pracowniach, po godzinach etatowych  wykonują dodatkowe zlecenia- konserwacje obiektów pozyskanych od kolekcjonerów, innych osób prywatnych, instytucji itp. Dzięki tej możliwości można żyć, a jak dobrze się prosperuje to nawet mieć zlecenia za całkiem satysfakcjonujące sumy, ale to są lata zdobywania kontaktów i zaufania. W przypadku konserwatora papieru i skóry porzucenie etatu i funkcjonowanie tylko na zleceniach jest stosunkowo ryzykowne, bo często brakuje ciągłości zleceń, poza tym w przypadku dużych przetargów trzeba kilka miesięcy czekać na wypłatę, która następuje po realizacji zlecenia.

Na szczęście jest kilka (o tylu wiem) Państwowych Instytucji, gdzie płace zaczynają się od 3000-3500 netto i stale rosną.

A więc podsumowując można zarobić od 1600-3500 na etacie, a prywatnie od 50, nawet do kilku, kilkunastu tysięcy miesięcznie, jednak należy pamiętać o tym, że nie są to stałe wpływy i nie jest to też usługa „pierwszej potrzeby”, niewiele osób się na nią decyduje, ciągle trzeba zabiegać o nowych klientów.

Ukończenie jakich kierunków będzie umożliwiało podjęcie pracy w danym zawodzie? Czy wymagane/polecane jest ukończenie konkretnych kursów?

Wymaganiem jest ukończenie studiów na kierunku: konserwacja dzieł sztuki i wybór odpowiedniej specjalizacji: konserwacja papieru i skóry, konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej lub konserwacja kamienia i detalu architektonicznego. Staż  pracy (9 miesięcy) w Instytucji Państwowej lub udokumentowana praca przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków daje uprawnienia do podejmowania własnych zleceń.

Jakie umiejętności powinien posiadać bądź kształcić w sobie kandydat na to stanowisko? Jakie cechy kandydata będą ułatwiały mu zdobycie i dobre radzenie sobie w pracy?

Cierpliwość, sumienność, zaradność, dobra organizacja pracy i przewidywanie kolejnych etapów. Trzymanie się zasad etyki zawodowej, w tym słyszane od pierwszego roku studiów ”Primum non nocere” – po pierwsze, nie szkodzić.

Czy możliwa jest i od czego zależy droga awansu w zawodzie?

W muzeach jest  kilka stopni awansu, związany jest on tylko ze stażem pracy: z tego co pamiętam są to 4 awanse co 3 lata. Zakres wykonywanych prac jest identyczny na wszystkich stanowiskach, poza stanowiskiem kierowniczym, które wymaga nakładu pracy biurowej, nie ma wówczas czasu na konserwację przy obiekcie.  

Twoje rady dla kandydatów chcących pracować w tym zawodzie? Od czego zacząć? O czym pamiętać?

Po zakończeniu studiów warto postarać się o dofinansowanie na założenie własnej działalności. Za przyznane pieniądze (około 30 tysięcy) warto kupić kosztowny, ale niezbędny sprzęt do wykonywania tego zawodu. Warunkiem jest utrzymanie przez rok firmy. W tym czasie można być podwykonawcą, zarabiać na siebie i opłaty ZUS (niski około 540 zł przez 2,5 roku) Jeśli firma będzie dobrze prosperowała, trzeba dalej rozwijać kontakty i brać zlecenia, a jeśli utrzymanie tej firmy będzie trudne to należy poszukać etatowej pracy. Sprzęt zostaje, a zlecenia prywatne prędzej czy później się pojawią, więc jest to bardzo korzystna opcja.

Bardzo ważne jest to, aby się nie poddawać. Zawód faktycznie „uczy życia” i zaradności. Początki pozyskiwania prywatnych zleceń są trudne, ale w miarę upływu czasu, wyrabiania własnej marki człowiek rozwija kontakty, często jest polecany przez inne osoby i jakoś wszystko zaczyna się kręcić. Ważne jest to żeby być otwartym na ludzi i umieć ich przekonać, swoim doświadczeniem, podejściem, że mogą być spokojni powierzając swój  cenny zabytek obcej osobie na kilka tygodni lub miesięcy.