Project Description

Wywiad z Inżynierem procesu

Na czym polega Twoja praca? Jaki jest zakres obowiązków w tym zawodzie? Opisz swój rutynowy dzień w pracy.

Praca polega na kontroli procesu produkcyjnego, jego optymalizacji, redukcji odpadów, a więc wygenerowaniu jak największych oszczędności przy zachowaniu prawidłowej, zgodnej ze specyfikacją i normami jakości wyrobu. Produkcja toczy się całą dobę przez 7 dni w tygodniu, dlatego pierwszą czynnością jest sprawdzenie parametrów produkowanych wyrobów na liniach produkcyjnych i zweryfikowanie czy nie wydarzyło się nic, co wpływa negatywnie na postawione przez klienta wymagania. W razie wystąpienia odchyleń należy ustalić ich przyczynę oraz wprowadzić działania korygujące.

Jakie są największe zalety pracy w tym zawodzie? Co daje największą przyjemność w wykonywanej pracy?

Praca jest bardzo dynamiczna, ze względu na zmienny asortyment produkcyjny ciągle dzieje się coś nowego. W firmach międzynarodowych istnieje możliwość podróży służbowych oraz zdobywania kontaktów z ludźmi na całym świecie.

Jakie są największe wady pracy w tym zawodzie? Co może zniechęcać do jej wykonywania?

Największa wadą jest stres, jedna zła decyzja czasem może skutkować stratami rzędu kilkuset tysięcy złotych. Ponadto trzeba być dyspozycyjnym i często dostosowywać się do planu produkcyjnego,  zdarzają się więc nadzory produkcyjne nawet na zmianach nocnych. Nigdy też nie wiadomo kiedy zadzwoni nasz telefon z prośbą o zdalne wsparcie produkcji w rozwiązaniu zaistniałego problemu.

Twoje najciekawsze doświadczenie z pracy to..? Co najbardziej zapadło Ci w pamięć?

Praca na tym stanowisku pozwoliła mi spędzić kilka tygodni w Indiach, gdzie zostałem oddelegowany jako wsparcie w rozwiązaniu problemów jakościowych. Poznałem wielu ciekawych ludzi i zupełnie nową kulturę.

Widełki zarobków w danym zawodzie to..? Od czego zależy wysokość wynagrodzenia?

Średnia pensja na start to ok. 4500 brutto, z czasem jednak można dążyć do dużo lepszych pieniędzy.

Ukończenie jakich kierunków będzie umożliwiało podjęcie pracy w danym zawodzie? Czy wymagane/polecane jest ukończenie konkretnych kursów?

Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Automatyka i Robotyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Górnictwo i Geologia.

Jakie umiejętności powinien posiadać bądź kształcić w sobie kandydat na to stanowisko? Jakie cechy kandydata będą ułatwiały mu zdobycie i dobre radzenie sobie w pracy?

Umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania problemów, zorientowanie na wyniki, zdolność do szybkiego podejmowania decyzji i brania na siebie odpowiedzialności, podejmowania ryzyka, umiejętność komunikacji zarówno z pracownikami technicznymi jak i tymi z produkcji.

Czy możliwa jest i od czego zależy droga awansu w zawodzie?

Awans w tym zawodzie jest jak najbardziej możliwy, zależy jednak od naszego zaangażowania i wielkości firmy.

Twoje rady dla kandydatów chcących pracować w tym zawodzie? Od czego zacząć? O czym pamiętać?

Rynek pracy oferuje wiele staży w firmach produkcyjnych, należy więc korzystać z tej możliwości, nawet jeżeli będzie on bezpłatny. Takie doświadczenie zdecydowanie zwiększy szanse na zdobycie pracy po studiach. Jeżeli celujemy w konkretną gałąź przemysłu, warto aby nasza praca inżynierska/ magisterska była z nim powiązana.

powered by Typeform