Loading...
Test predyspozycji2018-10-23T10:28:03+00:00

Sprawdź jakie są Twoje preferencje zawodowe – Kotwice Kariery

Spotkaliście się może ze standardowymi testami predyspozycji, które nie mówią nic konkretnego, nic nowego i nie dają możliwości przedyskutowania wyników z expertem? My również, dlatego przygotowaliśmy test oparty na 8 Kotwicach Kariery Scheina. Pomoże Ci on poznać swoje potrzeby i wartości, które leżą u podstaw budowania idealnej ścieżki kariery. Pomożemy Ci go zinterpretować, a co więcej wynik możesz skonsultować z naszym ekspertem.

W ciągle zmieniającej się rzeczywistości przestaje być możliwe dokładne, odgórne zaplanowanie etapów rozwoju ścieżki kariery. Aby móc elastycznie dostosowywać się do obecnego rynku pracy i nie pozostawać w tyle, niezbędne jest strategiczne myślenie o własnym rozwoju zawodowym. Zrozumienie swoich wartości, potrzeb oraz wyobrażeń o przyszłości jest jednoznacznie powiązane z decyzjami dotyczącymi wyboru kariery.

Edgar Schein – wykładowca psychologii na MIT opracował model ośmiu kotwic kariery, które równoznaczne są wartościom, jakimi kierujemy się podczas wybierania i stabilizacji swojej ścieżki kariery. Opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, jesteśmy w stanie zidentyfikować nasze własne kotwice kariery. Poznanie ich w znacznym stopniu zawęża szeroki wachlarz możliwości, który oferuje aktualnie rynek pracy i pozwala określić, jaki kierunek rozwoju zawodowego możesz obrać.

Zapraszamy do wypełnienia testu. Poniżej znajdziesz opracowanie wyników i sposoby ich interpretacji. 

WYPEŁNIJ TEST!

8 Kotwic Kariery Scheina

Profesjonalizm

Takiej osobie towarzyszy silne dążenie do bycia fachowcem w konkretnej dziedzinie, doskonalenie swoich kompetencji zawodowych, potwierdzania własnego mistrzostwa i chęć do dzielenia się swoją specjalistyczną wiedzą. Skrupulatnie dąży do jej pogłębiania oraz ceni kontakt z innymi profesjonalistami. Nie jest zainteresowana stanowiskami kierowniczymi i bardziej od wysokich zarobków ceni sobie uznanie, dowartościowanie, pochwałę i podejmowanie się wyzwań, choć oczekuje, że wynagrodzenie będzie adekwatne do poziomu jej kompetencji. Decyzje o wyborze drogi kariery podejmuje na podstawie oceny swoich własnych umiejętności i kompetencji oraz obszarów, z jakimi będzie mierzyła się w potencjalnej pracy.

Przywództwo

Człowiek o ukierunkowaniu na kompetencje managerskie i kierownicze zainteresowany jest zdobywaniem nowych doświadczeń w zakresie zarządzania, podejmowania decyzji, zwiększaniem zakresu swojej władzy, dążeniem do sukcesu finansowego i częstych awansów. Ceni sobie pracę dynamiczną, gdzie można rozwijać i wykorzystywać umiejętność zarządzania ludźmi i przywództwa, Motywujące dla niego jest to, że może mieć realny wkład w sukces przedsięwzięcia. Osoby o predyspozycjach przywódczych mają silnie rozwinięte umiejętności analityczne, rozwiązywania problemów i wykorzystywania wiedzy z różnych dziedzin. Dzięki umiejętnościom interpersonalnym świetnie radzą sobie w motywowaniu i wpływaniu na ludzi i ich kontrolowaniu. W dobie globalizacji poradzą sobie również w budowaniu komunikacji międzykulturowej. Są to osoby odporne na stres związany z odpowiedzialnością, jaka spoczywa na ich barkach.

Autonomia i niezależność

Osoby ukierunkowane na karierę pełną autonomii i niezależności dążą do poszerzenia marginesu własnej swobody, uwolnienia się z krępujących więzów i ograniczeń (związanych np. z biurokracją i autokratyzmem przełożonych). Osoby silnie nastawione na niezależność nie poszukują stanowisk kierowniczych, ale nie chcą być jedynie wykonawcami poleceń zwierzchników. Ich celem jest poszerzanie swojej niezależności i poczucie realnego wpływu na formę i czas wykonywania swojego zawodu. Odpowiada im praca na stanowiskach samodzielnych specjalistów i związana z nimi indywidualna odpowiedzialność. Lubią pracować na ściśle określonych terminowo kontraktach i oferowaniu swoich usług, co wiąże się z samodzielnym zarządzaniem zadeklarowanym pracodawcy czasem.

Bezpieczeństwo i stabilizacja

Osoby ukierunkowane na bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia dążą do umocnienia swojej pozycji w organizacji. Są to osoby potrzebujące jasno wytyczonych zasad i przewidywania wyników swojej pracy. Łatwo podporządkowują się przełożonym, wypełniając skrupulatnie powierzone im obowiązki. Do działania napędza ich emocjonalny związek z firmą i lojalność, za którą pragną być nagradzani tak samo, jak za dobre wyniki swojej pracy. Wybierając pracę kierują się reputacją firmy, pewnością zatrudnienia, warunkami finansowymi i polityką socjalną organizacji. Nie dążą do osiągania międzynarodowej kariery, a jeśli aspirują na stanowiska kierownicze, to w ramach tej samej organizacji. Ich potrzeba stabilności i bezpieczeństwa często idzie w parze z dużym talentem i profesjonalizmem, dlatego brak chęci do zdobywania nowych doświadczeń i ciągłego rozwoju nie powinna być mylona z brakiem ambicji.

Kreatywność i przedsiębiorczość

Kotwica ta przejawia się tym, że osoby twórcze chętnie zdobywają wiedzę o sobie i organizacji, w której pracują. Dostrzegają problemy, rozwiązują je, dążą do wprowadzania zmian, innowacji itd. Często motywująca dla nich jest możliwość wprowadzenia czegoś nowego lub zorganizowania czegoś od podstaw. Przedsiębiorczość jest jedną z odmian kreatywności, dlatego do grupy osób charakteryzujących się tą kotwicą będą należeli wynalazcy, osoby zakładające swoje firmy lub wprowadzający na rynek nowe produkty. Są zwykle mobilne, pozytywnie nastawione do rotacji jako drogi do podwyższania kwalifikacji oraz do awansu poziomego. Wierzą we własne umiejętności, napędza je wolność, publiczne uznanie i sprawczość, dlatego mogą zacząć tracić zapał do pracy, jeśli ich pomysły nie będą wdrażane w firmie, w której pracują.

Usługi i poświęcenie dla innych

Osoby, które charakteryzuje ta kotwica nie wskazują na pierwszym miejscu pieniędzy jako czegoś, co jest dla nich istotne w karierze zawodowej. Głównym celem w życiu staje się realizacja wartości humanistycznych, rozwiązywanie problemów politycznych, pomaganie innym, leczenie, nauczanie. Osoby wyznające te wartości chętnie angażują się w akcje społeczne, podejmują pracę jako wolontariusze. Chcą mieć poczucie, że praca jaką wykonują realnie przyczynia się do poprawy jakości życia społeczeństwa, w jakim żyją.

Wyzwanie

Osoby identyfikujące się z tą kotwicą, chętnie stawiają czoła nowym wyzwaniom, lubią rozwiązywać problemy i przeciwstawiać się trudnościom. Są skłonne do podejmowania zawodowego ryzyka. Często środowisko, w jakim decydują się pracować, stwarza wiele okazji do rywalizacji i konfrontacji. Mają swoje wymagania i oczekiwania dotyczące pracy i szybko zniechęcają się oraz irytują, jeśli ich oczekiwania nie są spełniane. Pola wyzwań mogą być bardzo różne, np. takie jak ratowanie firmy od bankructwa, ale również handel i sport.

Styl życia

Osoby dbające o jakość i styl swojego życia cenią sobie zachowanie i dbanie o harmonię i proporcję między różnymi aspektami życia. Głównie dążą do zachowania balansu między pracą a życiem osobistym. Stojąc przed decyzją awansu zawodowego wiążącego się z podniesieniem wynagrodzenia, odrzucą ofertę, jeśli w znacznym stopniu wpłynie na ilość i jakość czasu spędzanego z rodziną i znajomymi. Często łączą pracę z angażowaniem się w prowadzenie domu, dlatego niechętnie podejmują się pracy wiążącej się z częstymi wyjazdami i przeprowadzkami. Szukając pracy, interesują się ofertami z elastycznym czasem pracy, z niepełnym wymiarem godzin, z odpowiednią polityką prorodzinną. Sukces nie jest dla nich równoznaczny tylko z osiągnięciami zawodowymi.

Interpretacja wyników

Często charakteryzuje nas więcej niż jedna kotwica, co objawia się znacząco wyższym wynikiem testu w więcej niż jednym obszarze. Ważne jest, aby realizować karierę w zgodzie z naszymi wszystkimi preferencjami. Opieranie się na naszych wartościach zapewni nam poczucie spełnienia zawodowego i satysfakcję z wykonywanej pracy. W końcu osoba kreatywna i przedsiębiorcza może również być doskonałym fachowcem w swojej pracy oraz cenić sobie częste kontakty ze swoją rodziną. Możliwa też jest sytuacja kiedy żadna z kotwic nie wybija się na prowadzenie w rankingu kotwic kariery. Oznaczać to może zbyt małe doświadczenie życiowe i zawodowe, które jest czynnikiem warunkującym sprawne podejmowanie decyzji w kontekście projektowania ścieżki kariery. W innych naszych artykułach dzielimy się wiedzą na temat tego jak budować swoje doświadczenie i zdobywać kompetencje zgodne ze swoimi predyspozycjami.

Artykuł opracowany na podstawie książki Warsztat pracy Europejskiego Doradcy Kariery Zawodowej, dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej Warszawa 2002 oraz publikacji Planowanie rozwoju kariery zawodowej przez studentów. Między wyobrażeniami a strategiami, dr Ewa Krause, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.

Zamów rozmowę!

Zostaw nam kontakt do siebie, chętnie opowiemy więcej o projekcie.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl